Om Rapportgenerator.dk

Rapportgenerator.dk er et privat uafhængigt firma, der primært beskæftiger sig med opgaver relateret til miljøadministrationssystemet GeoEnviron, MapInfo og E&M databasen.

Rapportgenerator.dk har som sit primære formål, at levere redskaber der kan medvirke til, at de meget store mængder data der dagligt indsamles i de offentlige forvaltninger kan nyttiggøres og komme i anvendelse med enkle midler uden det meget resursekrævende arbejde med at sammenstykke data fra gang til gang.

Gennem mere end 20 års beskæftigelse med myndighedsopgaver i offentlige forvaltninger har rapportgenerator.dk opbygget en solid faglig og administrativ baggrund, som muliggør kvalificerede vurderinger af, hvordan kravene til indberetninger i forhold til gældende lovgivning bedst opfyldes.

Flere års erfaring som systemadministrator og support for Miljøcenter Østjylland I/S 22 ansatte, som i det daglige servicerede 24 kommuner i Århus Amt, danner grundlaget for til stadighed at kunne fokusere på en rationel og praktisk anvendelse af systemet i sin helhed.